Digital kompetensutveckling

- Webbkurser för förtroendevalda, ledare och nyckelpersoner

Vårt samhälle blir mer och mer digitalt, vilket skapar nya möjligheter men också nya utmaningar. Det är viktigt att ledare och förtroendevalda har den kunskap som krävs för att leda utvecklingen framåt och ha viktiga aspekter i åtanke.

De här webbkurserna syftar till att ge kunskap och inspiration så att du känner dig tryggare i din roll när du tar beslut om digitala lösningar. Kom ihåg att det handlar om verksamhetsutveckling där digitalisering är ett medel och inte ett mål.

Thumbnail [100%x225]

Introduktion till digitalisering

Webbkursen ger dig en ökad förståelse för begreppet digitalisering – vilket här utforskas och förklaras utifrån tre dimensioner: Saker, Sätt och Samhälle.
Materialet är framtaget i samarbete med professor Katarina L Gidlund, Mittuniversitetet.

Thumbnail [100%x225]

Att leda i en digital tid

Webbkursen handlar om förtroendevalda och andra ledares roller och vikten av samverkan i en digital tid.
Materialet är framtaget i samarbete med professor Elin Wihlborg, Linköpings Universitet.

Thumbnail [100%x225]

Nyttorealisering

Webbkursen ger dig en ökad förståelse om hur du aktivt och systematiskt arbetar för att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar du avser genomföra.
Thumbnail [100%x225]

Digitalisera tillsammans

Webbkursen handlar om varför det är viktigt att involvera fler i arbetet med digitalisering och tar upp hur fler perspektiv bidrar till ökat värde i förändringsinsatser.
Thumbnail [100%x225]

Kryssning och expedition

Webbkursen fokuserar på hur vi kan öka lärandet och minska riskerna i förändringsarbetet. Kursen utgår ifrån de två logikerna kryssning och expedition.
Materialet är framtaget med inspiration från Professor John Holmberg, Chalmers.
Thumbnail [100%x225]

Information – en värdefull resurs

Webbkursen fokuserar på värdet av informationen i en organisation och hur det kan öka när informationen delas samt vad du som ledare bör tänka på när du engagerar dig i denna strategiska fråga.


Information

Kunskapsmål

Målet med webbkurserna är att du ska få stöd, inspiration och vägledning i arbetet med att skapa en smartare välfärd.

Användning

Det går bra att zooma i utbildningen genom att

  1. trycka Z på ditt tangentbord
  2. använd sedan webbläsarens zoom-funktion
    • för att minska/öka zoom på PC: ctrl och - eller +
    • för att minska/öka zoom på Mac: cmd (Kringla) och - eller +

Ladda ner en textversion av utbildningen